IMMO SPANJE☀️ VERKOOP VAN NIEUWBOUW EN HERVERKOOP VAN INSTAPKLARE WONINGEN☀️ BELGISCHE MAKELAAR VVC SL☀️ 30 JAAR IMMO-ERVARING IN SPANJE☀️ 3 KANTOREN IN SPANJE

PRIVACY POLICY

www.verhuurimmospanje.be respecteert ten volle Uw privacy en beveiligt uw persoonlijke data.
Wij willen het vertrouwen waardig blijven dat u in ons stelt door onze internetsites of apps te bezoeken en gebruik te maken van onze dienstverlening. Wij willen ook dat u zich helemaal gemakkelijk voelt wanneer u in onze digitale wereld surft.

Daarom willen we u op een transparante manier informeren over de voorzorgsmaatregelen die we nemen om de persoonsgegevens die u ons toevertrouwt (of die wij verzamelen) te verwerken, bij het gebruik van onze internetsite of onze apps.

Dit Privacybeleid heeft tot doel de volgende van kracht zijnde wetten na te leven:

 • Tot en met 24 mei 2018, de wet van 8 december 1992 (de ‘Privacywet’) die de burgers wil beschermen tegen elk misbruik van hun persoonsgegevens.
 • Vanaf 25 mei 2018, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ of ‘GDPR’ in het Engels) 2016/679 van 27 april 2016, die van kracht wordt op 24 mei 2016. Deze Verordening treedt in werking op 25 mei 2018 en heeft tot doel de grondrechten en de fundamentele vrijheden van natuurlijke personen te beschermen en meer bepaald hun recht op bescherming van persoonsgegevens.
 • Elke andere wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens die van toepassing is op Immoweb

_____________________________

1. Hoe gebruiken wij uw persoonsgegevens?

www.verhuurimmospanje.be verzamelt een absoluut minimum aan gegevens (naam, adres, telefoonnummer, email adres); en dit enkel mits Uw toestemming.
– Hetzij doordat u ons uw toestemming hebt gegeven. Hetzij dat uw toestemming afgeleid kan worden uit uw surfgedrag of handelingen (bijvoorbeeld, wanneer u een formulier invult, of op een knop drukt).
Hierdoor gaat u ermee akkoord dat de ingevoerde gegevens kunnen worden gebruikt om de goede uitvoering van onze diensten te verzekeren.

2. Voor welke doeleinden houden wij uw persoonsgegevens bij?
Wij hebben uw persoonsgegevens nodig:

 • Om u de informatieve diensten inzake vastgoed in Spanje te verlenen op onze internetsite en in onze apps;
 • Om u per e-mail de lijst van de onroerende goederen te bezorgen die voldoen aan uw zoekcriteria (wanneer u hebt ingeschreven op de dienst “e-mail alert”);
 • Om u op de hoogte te brengen van een prijsverlaging van een onroerend goed (wanneer u ingeschreven hebt op onze dienst “Volg de prijs”);
 • Om u met uw toestemming op de hoogte te houden van onze nieuwe producten en diensten; u uit te nodigen voor onze evenementen; u enquêtes, wedstrijden en acties aan te bieden en om u de informatie mee te delen over de interesses die u hebt opgegeven;
 • Om u met uw toestemming op de hoogte te houden van aanbiedingen van onze partners die actief zijn in sectoren als decoratie, renovatie, bouw, energieleveringen, financieringen, verzekeringen of andere sectoren verbonden met de vastgoedsector;
 • Om met uw toestemming telefonisch contact met u op te nemen om u op de hoogte te houden van producten en diensten die u zouden kunnen interesseren;
 • Om fraude en kwaadaardige acties te voorkomen;
 • Om statistieken op te maken over de bezoekfrequentie van de verschillende rubrieken van onze internetsites en apps en deze te verbeteren;
 • Om u op de hoogte te houden van belangrijke wijzigingen aan onze internetsites en apps, of aan een van de diensten van www.verhuurimmospanje.be;
 • Meer in het algemeen, om het technische beheer van onze internetsites en apps te verzorgen.

You cannot copy content of this page